Back

Travel

Places I’ve been.

sainte se meak a
noe se fre
Kingdom syel la
Li fotifye
Celestine
cheche
dwat Bondye
kat fwa
fwi a manman vant
ke yon timoun
nou pa pral ezespwa
pe pa
mennem m
rad wouj la
tankou timoun
Emmanuel
erizon
kontanple
gen bon konprann
1 20

Travel